พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด มูลค่า 1,000 บาท

4200 T("Product.Redeem.Point")

จำนวนสต็อก: 7

หมดอายุ เดือนพฤษภาคม 2568

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรพริวิเลจ
1. บัตรนี้ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าได้ที่ PTT Station ที่ร่วมรายการ
2. บัตรหมดอายุตามเดือนปีที่ระบุหน้าบัตรเท่านั้น
3. บัตรนี้มีมูลค่า 1,000 บาท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่าได้สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ มูลค่าคงเหลือจะปรากฎใน Sale Slip
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่เหลือในบัตรทั้งก่อนและหลังวันหมดอายุบนหน้าบัตร
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับบัตรกรณีบัตรชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับบัตรได้
6. กรณีที่ลูกค้าทำบัตรหาย (บัตรยังไม่หมดอายุ) สามารถติดต่อขอออกบัตรตามมูลค่าคงเหลือในบัตรจากบริษัทฯ ที่ลูกค้าได้รับบัตร โดยลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขบัตร Cash Card
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับคืนบัตร ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรสูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้บริการ

ไซต์สต๊อคพร้อมส่งจำนวนที่สั่ง
477
477
477
รวมจำนวนชิ้น0ชิ้น