Gift Card ห้างโลตัส มูลค่า 100 บาท

550 T("Product.Redeem.Point")

จำนวนสต็อก: 10

หมดอายุ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดและเงื่อนไขบัตรของขวัญโลตัส (Lotus’s Gift Card)
1. บัตรของขวัญนี้ มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท
2. บัตรของขวัญนี้ใช้ชำระค่าสินค้าที่ห้างโลตัสได้ทุกสาขา ยกเว้นสินค้าประเภทสุรา บุหรี่และยาสูบ, ศูนย์อาหาร, บิลเพย์เมนท์, ค่าธรรมเนียม, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, โลตัสช้อปออนไลน์และร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
3. บัตรของขวัญนี้สามารถนำมาเติมเงินและมีวงเงินในบัตรไม่เกิน 49,000 บาท และคงมูลค่าเพื่อใช้คราวต่อไปได้มูลค่าคงเหลือจะปรากฎในใบเสร็จที่ชำระด้วยบัตร ของขวัญโลตัส
4. บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืนหรือทอนเป็นเงินสด, โอน หรือรวมมูลค่าระหว่างบัตรและไม่สามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินให้บัตรของขวัญโลตัสใบอื่น
5. บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และ/หรือบัตรเครดิตได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญ โลตัส ยกเลิกบัตรของขวัญ โลตัส รวมถึงไม่ชดเชยความเสียหายกรณีที่บัตรชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตรหรือบัตรสูญหาย
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่โลตัสทุกสาขา หรือโทร 1430

เงื่อนไขการใช้บริการ

ไซต์สต๊อคพร้อมส่งจำนวนที่สั่ง
477
477
477
รวมจำนวนชิ้น0ชิ้น